Home »
Tìm thông tin về Trần Thị Luyến và Trần Khánh Dũng.
Nếu còn sống, hai người này khoảng trên 60 tuổi và dưới 70 tuổi.
Luyến là chị gái của Dũng.
Nghe nói cô Luyến đã di cư sang Mỹ năm 1977, không có thông tin gì về chú Dũng.
Dũng là bạn của Jimmy Mcdowell, mất ngày 6/6/197 ... Đọc tiếp »
Views: 307 | Date: 2016-12-08 | Bình luận (0)